Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
wersja polska  english version


Zakres usługPrzykładowe przyrządy dozymetryczne

Wykonujemy wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych w zakresie:

promieniowania gamma ze źródła Cs-137

– radiometry (RK-67, RK-20, RKP-1-2, EKO i inne)
– dawkomierze elektroniczne (DMC 2000, Stephen6000, Dosicard i inne)
– dawkomierze pasywne (Hp(10), Hp(0.07), Hp(3), dawka pochłonięta)

promieniowania alfa ze źródeł Pu-239 i Am-241 oraz promieniowania beta ze źródeł Sr-90/Y-90, Cl-36 i C-14

– mierniki skażeń promieniotwórczych powierzchni (RUST, EKO, RKP-1-2 i inne).

Ogólne Warunki Wzorcowania

Pełny zakres akredytacji

Copyright © LWPD 2016-2022