Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
wersja polska  english version


Dostarczanie i odbiór przyrządów

Przyrządy przyjmujemy i wydajemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Przyrządy powinny być sprawne technicznie i posiadać świeże baterie
lub sprawne, świeżo doładowane akumulatory.


Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wady przyrządów
ujawnione w trakcie wzorcowania.


Prosimy o dostarczenie:
→ zamówienia (z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy oraz numerem NIP płatnika),
→ wypełnionego formularza zakresu wzorcowania,
→ oraz, jeśli to możliwe, instrukcji obsługi przyrządu.

Na Państwa życzenie wykalibrowane przyrządy odeślemy za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej.

Ogólne Warunki Wzorcowania
CennikCopyright © LWPD 2016-2022