Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
wersja polska 


O laboratorium
Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych powstało w roku 1999 na bazie długoletniego doświadczenia Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie w zakresie pomiarów promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej.

W roku 2001 uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako pierwsze laboratorium w Polsce w dziedzinie promieniowania jonizującego.

Od tej pory nieprzerwanie prowadzi wzorcowania przyrządów dozymetrycznych dla klientów z całej Polski, jak również na potrzeby badań naukowych prowadzonych w IFJ PAN.

Wysoka jakość prowadzonych wzorcowań potwierdzana jest m.in. wynikami regularnie prowadzonych międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego działalność Laboratorium:


Copyright © LWPD 2016-2022