Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
wersja polska  english version


Adresy i telefonyLaboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
ul. E. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

telefony:
laboratorium +48 12 662 84 86
komórkowy +48 692 771 875
fax: (12) 662 84 86

e-mail:
wzorcowanie@ifj.edu.pl
Jagoda Drop (z-ca kierownika ds. technicznych)
Aleksandra Ziarko (pracownik pomiarowy)
Lidia Grin (sekretariat)


Plan usytuowania Laboratorium na terenie IFJ PAN
(budynek nr 14)plan instytutu fizyki jądrowej

Copyright © LWPD 2016-2022