Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
 


Adresy i telefonyLaboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
ul. E. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

telefony:
laboratorium +48 12 662 84 86
komórkowy +48 692 771 875
fax: (12) 662 84 86

e-mail:
wzorcowanie@ifj.edu.pl
jagoda.drop@ifj.edu.pl
lidia.grin@ifj.edu.pl
malgorzata.sankowska@ifj.edu.pl

Copyright © LWPD