Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
 


Adres i telefonyLaboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
ul. E. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

telefony:
laboratorium +48 12 662 84 86
komórkowy +48 692 771 875
fax: (12) 662 84 86

e-mail:
wzorcowanie@ifj.edu.pl
katarzyna.zbroja@ifj.edu.pl
malgorzata.sankowska@ifj.edu.pl
jagoda.drop@ifj.edu.pl
lidia.grin@ifj.edu.pl


Personel


dr hab. Paweł Bilski
kierownik laboratorium

dr hab. Barbara Marczewska
kierownik ds. jakości

mgr inż. Katarzyna Zbroja
zastępca kierownika laboratorium
kierownik techniczny

dr inż. Tomasz Horwacik
pracownik pomiarowy

mgr inż. Jagoda Drop
pracownik pomiarowy

mgr inż. Anna Kilian
pracownik pomiarowy

dr Wojciech Gieszczyk
pracownik pomiarowy

mgr inż. Małgorzata Sankowska
pracownik pomiarowy

Lidia Grin
sekretariat

Copyright © LWPD